EESTI TALLINN TARTU IDA-VIRUMAA PÄRNU VILJANDI RAKVERE KURESSAARE HAAPSALU  
 
Uusmaa logo

Uus Maa Kinnisvarabüroo 2013. aasta NOVEMBRIKUU kinnisvaraturu ülevaade

www.uusmaa.ee/turuylevaade

 

EESTI

Novembris hakatakse vaikselt aastat kokku võtma ning see on alati olnud näha ka kinnisvaraturul, mil tehingute hulk oktoobriga võrreldes langeb. Nii läks ka sel aastal.

Maa-ameti statistika kohaselt toimus novembris kogu riigis 3530 kinnisvara ostu-müügitehingut. Võrreldes oktoobriga langes tehinguaktiivsus 12,3% samas kui möödunud aasta novembriga võrreldes toimus siiski 7,2% enam tehinguid.

Kinnisvaraturu rahaline kogumaht oli vaadeldud kuus aasta keskmine – 172,43 miljonit eurot ning liikumised on sarnased muutustega tehingute arvus.


Allikas: Maa-amet

 

Tallinn

November oli veidi vaiksem ka Tallinna kinnisvaraturul – toimus 1018 ostu-müügitehingut. Võrreldes oktoobriga langes tehingute hulk 6,2%, kuid aastaga tõusis see 8,2%. Väärib märkimist, et kui möödunud aastal ei kerkinud tehingute hulk üle tuhande mitte ühelgi kuul, siis käesoleval aastal on selle piiri ületanud juba neli kuud.


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 701 (oktoobris 767), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 1229 eurot. Oktoobriga võrreldes jäi hinnatase sisuliselt samaks, langedes siiski protsendijagu, kuid möödunud aasta novembriga võrreldes on hind kerkinud 18,4%. Muide, Tallinna korterite keskmine mediaanhinnatase on üle tuhande euro püsinud nüüdseks täpselt aasta.

Linnaosade kaupa olid korterite keskmised mediaanhinnad ja nende liikumised järgnevad:

 • Haabersti: 1200 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +8,4% ja aastaga +19,6%.
 • Kadriorg: 2070 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +7,3% ja aastaga +24,5%.*
 • Kalamaja: 1467 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +11% ja aastaga +2,9%.
 • Kesklinn: 1659 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga -6% ja aastaga +6,1%.
 • Kristiine: 1379 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +2,6% ja aastaga +29,5%.*
 • Lasnamäe: 1090 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +1,5% ja aastaga +19,1%.
 • Mustamäe: 1257 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +1,3% ja aastaga +36,5%.*
 • Nõmme: 1215 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +0,5% ja aastaga +42,3%.*
 • Pirita: 1528 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga +12,9% ja aastaga +7,5%.
 • Põhja-Tallinn: 1144 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga -1% ja aastaga +21,6%.*
 • Vanalinn: 2842 €/m2. Muutus võrreldes oktoobriga -2% ja aastaga +12,4%.

* Suuri hinnakõikumisi põhjustab tehingute struktuur – nii tehingute arv kui ka kallima või odavama hinnaklassi korterite hulk tehingute koguarvust.


Allikas: Maa-amet

Käesoleval aastal on Tallinna linnaosadest enim silma paistnud Mustamäe. Kaks viimast kuud on sealne korterite keskmine hinnatase ületanud juba Tallinna keskmist. Kui mujal linnaosades-asumites annavad keskmise hinna kujunemisel aeg-ajalt tooni ka uusarendused, siis Mustamäel, nagu ka teistes magalates, on mõjutajateks kiirelt kasvanud hindadega väikesed renoveeritud tüüpkorterid.

Eramuturg jäi oktoobriga võrreldes samale tasemele. Maju müüdi 36 (oktoobris 33) ja elamukrunte 7 (oktoobris 13). Nagu kogu kinnisvaraturul, nii jääb ka eramute osas nii öelda hooaegu aina vähemaks ning talve lähenemine enam suurt langustrendi kaasa ei too. Tõusud ja langused tehingute arvus jäävad sarnaseks ülejäänud aastaga.


Allikas: Maa-amet

 

Tartu

Tartu kinnisvaraturul toimus novembrikuus suur langus. Ühelt poolt on tegu iseloomuliku aastalõpu „otste kokkutõmbamisega“, aga teisalt ka viimaste kuude kõrge tehinguaktiivsusega, mille põhjustasid uute korterite ostu-müügilepingute hulgakaupa vormistamised ja suurem hulk tehingud äri- ja tootmismaade ja -hoonetega.

Maa-ameti andmetel toimus Tartu linnas novembris 153 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on oktoobrist 22,7% madalam tulemus. Mulluse novembriga võrreldes langes tehinguaktiivsus aga 6,1%.


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi novembris 119 (oktoobris 130) ning nende keskmiseks ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 1061 eurot. Võrreldes oktoobriga kerkis antud hinnatase 0,7% ning aastaga 22,7%.


Allikas: Maa-amet

Eramuid müüdi 16 (oktoobris 20) ja elamukrunte 1 (oktoobris 2).

 

Ida-Virumaa

Ida-Virumaal toimus novembris 336 kinnisvara ostu-müügitehingut, mis on üsna aasta keskmine tulemus. Võrreldes oktoobriga langes tehingute hulk 5,4%, kuid aastaga kerkis see siiski 29,2%.


Allikas: Maa-amet

Korteriturul jätkas tõusu Narva, kus müüdi novembris 65 korterit (oktoobris 61), mille keskmiseks ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 409 eurot. Kui kuuga kerkis hinnatase 2,3%, siis aastaga 16,2%. Narva erineb teistest maakonna suurematest linnadest pideva hinnatõusu ning suureneva tehingute hulgaga. Selle põhjuseks on eelkõige just Venemaa elanike huvi piirilinna korterite vastu. 

Allikas: Maa-amet

Teistes linnades on turg traditsiooniliselt hüplikum ning konkreetset trendi ühes või teises suunas pole. Näiteks Kohtla-Järvel kerkis korterite keskmine ruutmeetri mediaanhind kuuga 20% 94 eurole. Maakonnakeskuses Jõhvis langes see aga 36% 128 eurole. Suured tõusud-langused on väikesele turule omased, sõltudes sellest, millise hinnaklassi kortereid teistest enam müüdi.


Allikas: Maa-amet

 

Pärnu

Pärnu kinnisvaraturg tõmbas novembris kiirust maha ning tehinguaktiivsus oli aasta keskmisest mõnevõrra madalam. Maa-ameti andmeil toimus möödunud kuul 74 kinnisvara ostu-müügitehingut. Samas, vaadates eelmiste aastate tehingustestruktuuri, on selline langus üsna ootuspärane.

Võrreldes oktoobriga langes tehingute hulk 28,2% ning 2012. aasta novembriga võrreldes 1,3%.


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 52 (oktoobris 66) ning nende keskmine ruutmeetri mediaanhind oli 695 eurot. Kui kuuga hinnas muutust ei toimunud, siis aastaga langes see 2,9%.


Allikas: Maa-amet

Kuigi müüdud eramute hulk kuuga mõnevõrra langes, oli november maade- ja majadeturul aasta keskmisest siiski oluliselt aktiivsem. Müüdi 10 eramut (oktoobris 13) ja 2 elamukrunti (oktoobris 0).

 

Viljandi

Viljandis toimus novembrikuu jooksul 31 kinnisvara ostu-müügitehingut. Oktoobris oli vastav number 37 ja möödunud aasta novembris 40. Kui vaadata aga tehingute struktuuri, siis on tegu käesoleva aasta keskmise tulemusega.


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 18 (oktoobris 22) ning tehingute keskmiseks mediaanväärtuseks kujunes 353 eurot ruutmeetri eest. Tegu on erandliku hinnatasemega, sest novembris müüdi tavapärasest enam hulk odavama hinnaga kortereid. Seetõttu langes ruutmeetri keskmine mediaanhind kuuga 29,2% ja aastaga 30,1%.


Allikas: Maa-amet

Eramuturg muutus novembris aga taas vaikseks, müüdi vaid 2 maja (oktoobris 9).

 

Rakvere

Rakveres toimus novembrikuu jooksul 27 kinnisvara ostu-müügitehingut. Oktoobris oli vastav näitaja maa-ameti statistika kohaselt 33 ning möödunud aasta novembris 27.


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 22 (oktoobris 26) ning nende ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 443 eurot. Võrreldes oktoobriga kerkis hind 5,6%, kuid aastaga langes 6,1%.

Eramuturg püsis aasta keskmisel tasemel, müüdi 4 maja (oktoobris 2).


Allikas: Maa-amet

 

Kuressaare

Kuressaare kinnisvaraturg püsis novembrikuus aasta keskmisel tasemel, toimus 19 ostu-müügitehingut. Kuigi võrreldes oktoobriga, mil toimus 35 tehingut, on see statistiliselt suur kukkumine, pole tegemist siiski kinnisvaraturu aeglustumisega. Oktoober oli erandlikult aktiivne, sest ühe-aegselt jõuti tehinguni paljude varemplaneeritud ostuotsustega.


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 13 (oktoobris 21), mille ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 631 eurot. Võrreldes oktoobriga kerkis antud hinnatase 0,8%. Kuna möödunud aasta novembris toimus tavapärasest enam tehinguid kallima hinnaklassi korteritega, on statistiline aastane hinnalangus 24,6%.

Eramuturg oli vaikne, müüdi vaid üks maja.


Allikas: Maa-amet

 

Haapsalu

Haapsalu kinnisvaraturg kulges novembris tavapärasel kiirusel. Maa-ameti andmetel toimus 16 ostu-müügitehingut (oktoobris 19 ja möödunud aasta novembris 18).


Allikas: Maa-amet

Kortereid müüdi 8 (oktoobris 11), mille keskmiseks ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 393 eurot. Oktoobriga võrreldes langes hinnatase 13,6% ja aastaga 4,8%.


Allikas: Maa-amet

Müüdi 1 elamu, mis tähendab keskmisest oluliselt vaiksemat eramuturgu.

 

Käesoleva turuülevaate on koostanud UUS MAA KINNISVARABÜROO. Turuülevaate eesmärk on jagada informatsiooni ning see ei pretendeeri turu ning sündmuste veatule kirjeldamisele. Info, millel ülevaade baseerub, on hangitud allikatest, mis on meie arvates usaldusväärsed, kuid me ei saa garanteerida nende eksimatust. UUS MAA Kinnisvarabüroo ega sellega seotud isikud ei võta endale vastutust käesoleva väljaande või mõne selle osa kasutamisest tekkivate otseste või kaudsete kahjude korral. Trükise “Uus Maa Kinnisvarabüroo 2013. aasta NOVEMBRIKUU kinnisvaraturu ülevaade ” autoriõigused on kaitstud. Selle väljaande või mõne selle osa paljundamine (elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul moel kopeerides), salvestamine ja levitamine on lubatud vaid UUS MAA Kinnisvarabüroo kirjalikul loal.

Värskeim kinnisvarainfo: www.uusmaa.ee

       
Uusmaa logo footeris Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ
Rävala pst 6, 10143 Tallinn
Reg nr 10307231
Tel +372 627 2600
Faks +372 627 2601
uusmaa@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee
© All rights reserved. 2013
This message was sent to uusmaa@uusmaa.ee with good intentions.
We hope you found it relevant. However, if you'd rather not receive future e-mails from us, please click HERE